ال سی دی کاراکتری

 به عنوان یکی از شناخته شده ترین نوع ال سی دی ها به شمار می آیند.

ال سی دی کاراکتری نمایشگری است. که امکان نمایش متن ها را به بهترین شکل بر روی خود امکان پذیر کرده است.و نیز خود از نظر نحوه تبادل اطلاعات به دو دسته سریال و موازی تقسیم می شوند،از‬ ‫مزایای نوع سریال استفاده کمتر از پین های میکروکنترلر است.‬

دلیل نام گذاری به صورت 16 × 2  ال سی دی به این خاطر است. که دارای 16 ستون و 2 سطر است. ترکیبات زیادی مانند 8 × 1، 8 × 2، 10 × 2، 16 × 1 و … وجود دارد اما یکی از پر استفاده ترین آن ها 16 * 2 ال سی دی است. بنابراین ما در اینجا از آن استفاده می کنیم.

در حال نمایش 18 نتیجه